ก.ล.ต.เผย 11 เดือน บริษัทไทยระดมทุน 1.3 แสนล้าน สูงสุดในอาเซียน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดทุนเป็นทางเลือกในการระดมทุนให้กิจการต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยในปี 64 นี้แม้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่มีการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่ประชาชน(ไอพีโอ) ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.64 ทั้งหมด 38 หลักทรัพย์ มูลค่าการเสนอขายรวม 132,563.44 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าการเสนอขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีคำขอที่ได้รับอนุญาตแล้วพร้อมเสนอขาย 10 บริษัท คำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 13 บริษัท และที่อยู่ Pre consult อีก 45 บริษัท รวมทั้งมีการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 1 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท และมี 15 บริษัทอยู่ระหว่าง Pre consult

นอกจากนี้ มีการระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME จำนวน 9 บริษัท มูลค่ารวม 83.33 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 63 ที่เริ่มมีการระดมทุนมา มีทั้งสิ้น 14 บริษัท มูลค่า 265 ล้านบาท) และระดมทุนผ่าน Crowdfunding จำนวน 119 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 1,111 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 62 ที่เริ่มมีการระดมทุนมามีทั้งสิ้น 135 บริษัท มูลค่า 1,195 ล้านบาท)

สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 899,841 ล้านบาท ตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่า 565,739 ล้านบาท (สิ้นสุด ต.ค.64) รวมถึงมีการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนมูลค่ากว่า 174,690 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 61 มีทั้งสิ้น 20 บริษัท มูลค่า 301,250 ล้านบาท)

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket