ผู้ว่าฯอุดร เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพงานปั่นจักรยาน L’Etape Thailand by Tour De France

ข่าวด่วนวันนี้ (ข่าวทั่วไทย)

image

วันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอ Proposal ในรูปแบบ Power Point Presentation เพื่อประมูลสิทธิ์การจัดงานแข่งขันจักรยาน L’Etape Thailand by Tour De France โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายธีรวัฒน์ คุณะปุระ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันจักรยาน L’Etape Thailand by Tour De France โดยจังหวัดได้จัดทำข้อเสนอในรูปแบบ Power Point Presentation ส่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ขั้นตอนต่อไปจังหวัดอุดรธานีจะต้องนำเสนอ Proposal เป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบการประชุมทางไกลในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่สำหรับจัดงานของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นเมืองเจ้าภาพขั้นต้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 การประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันสรุปภาพรวมขั้นตอนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ข้อมูลการนำเสนอ รวมทั้งการกำหนดสถานที่ในการนำเสนอในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยภาพรวมมีความพร้อมทุกด้าน

2

3

4

6

5

7
8

9

10

11

แหล่งที่มา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี