เปิดระบบปฏิบัติการ Ananda Sure รับ New Normal Property Revolution สร้างมูลค่าเพิ่มโครงการกว่าแสนล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ น ส.ปิยะวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเวิร์ค คอมมูนิตี้ จำกัด พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของ “Ananda Sure” ซึ่งถือเป็น Backbone สำคัญในการจัดการโครงการในเครืออนันดาฯ ที่มีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 48 โครงการ มูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านบาท เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (Product & Service Quality) ทำให้อนันดาฯ เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป “Ananda Sure” เป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ ครอบคลุมการดูแลลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการดูแลลูกค้า (Operation

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket