ศุภาลัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สังคมโดยรอบโครงการศุภาลัย ไพร์ด จ.พิษณุโลก กว่า 40 ครัวเรือน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 และนายณัฐพล ข่ายทอง ผู้จัดการก่อสร้าง โครงการศุภาลัย จ.พิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก น.ส.ณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ส่งมอบความห่วงใยให้ชาวชุมชนดีอินทร์พัฒนา อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้าน จำนวน 41 หลังคาเรือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและบำรุงสุขให้พี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างโครงการ ศุภาลัย ไพร์ด พิษณุโลก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บมจ.ศุภาลัยได้มุ่งมั่นสานต่อภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน