ผู้ถือหุ้น MC ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดปีบัญชี 2564/2565 หุ้นละ 0.60 บาท

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้น MC ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดปีบัญชี 2564/2565 หุ้นละ 0.60 บาท เดินหน้าขยายสาขาหลังมีเงินสด 2 พันล้านบาท

วันนี้ 28 ตุลาคม 2565 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “MC” ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.60 บาท โดยได้จ่ายไปแล้วสำหรับผลดำเนินงานครึ่งแรกปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.32 บาท คงเหลือจ่าย

 

สำหรับผลดำเนินงานงวดครึ่งหลังอีกหุ้นละ 0.28 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 4 พ.ย.2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พ.ย.2565 และจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พ.ย.2565

ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีบัญชี 2565/2566 มุ่งขยายสาขา MC Outlet และมองหาโอกาสการเข้าลงทุนใหม่ๆ จากกระแสเงินสดที่มีในมือกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ พร้อมให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นถึงทิศทางธุรกิจ ปีบัญชี 2565/2566 มีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นภายหลังการเปิดประเทศและมั่นใจจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิให้อยู่ในเลข 2 หลักได้อย่างต่อเนื่อง.