สคร.เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบเข้าเป้าทะลุ 88% โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามแผน

เรื่องที่น่าสนใจ

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 276,249 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) 34 แห่ง จำนวน 114,690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกรอบลงทุนทั้งปี ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการแล้ว และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – เดือนกันยายน 2565) 9 แห่ง จำนวน 161,558 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนเบิกจ่ายสะสม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายอีก 3 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนธันวาคม 2565)

น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า สิ้นปีงบประมาณ 2565 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีบางโครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เช่น โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐวิสาหกิจยังคงได้รับผลกระทบสะสมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 แต่รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนหลังจากสถานการณ์คลี่คลายและดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ 88 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังมีรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565ซึ่ง สคร. จะกำกับติดตามการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศต่อไป